Usvojen budžet Grada Banja Luka za 2016. godinu – stari problemi ostaju

Budžet Grada za 2016. godinu je usvojen 15. decembra u vrijednosti od 128.270.000 KM. Uvidom u budžet i proces njegovog donošenja može se vidjeti da su dvije grupe problema na koje GEA ukazuje već više godina prenešenе i u naredni period te da nije napravljen pomak u pravcu njihovog rješavanja.Ovi problemi su:

  • Previsoko opterećenje budžeta administracijom koje se ogleda u enormnim izdavanjima za lična primanja kao najvećom budžetskom stavkom.
  • Niska transparentnost inizak stepen uključivanja građana Banja Luke u proces planiranja budžeta.

 

Previsoko opterećenje budžeta administracijom

Lična primanja koji će se plaćati iz budžeta Grada u 2016. godini su povećana u odnosu na prethodnu godinu i iznose 37 miliona KM. Obrazloženje Gradske uprave za ovo povećanje je obaveza finansiranja minulog rada i prijem novih radnika u dva nova vrtića. Međutim, ako uporedimo budžet Grada iz 2016. godine sa budžetom iz 2007. godine, možemo vidjeti da su se rashodi za lična primanja u tom periodu povećali za čitavih 12,8 miliona KM i tako postali najveća stavka u budžetu. Ne treba zaboraviti da se ovo se desilo u  periodu u kojem se ukupan budžet Grada smanjio za 16,2 miliona.

Nije teško zaključiti da su se morale napraviti velike uštede na nekim drugim stavkama. Gdje su napravljene najveće uštede? To su bez sumnje izdaci za investicije i održavanje, koji su manji za čitavih 38,4 miliona KM u odnosu na 2007. godinu. Nakon usvajanja Nacrta budžeta za 2016. godinu, gradonačelnik Slobodan Gavranovićje izjavio: „Želimo da u budžetu budu dominantni privreda i stvaranje povoljnog poslovnog ambijenta…“ Navedeni podaci ukazuju na to da ova želja još nije ispunjena.

Vrijednosti najznačajnijih stavki budžeta Grada Banja Luka (2007. i 2016. godina)

2007 2016   2007 2016
U milionima KM    Struktura u %
           
Lična primanja 24,0 37,0 16,6% 28,8%
Roba i usluge 40,5 25,6 28,0% 19,9%
Subvencije, grantovi i doznake 16,6 19,4 11,5% 15,1%
Otplata dugova 0,9 18,1 0,6% 14,1%
Investicije i održavanje 59,1 20,7 40,9% 16,2%
Ostalo 3,4 7,5 2,4% 5,8%
Ukupna budžetska potrošnja 144,5 128,3   100,0% 100,0%

Naše ranije objave u kojima ukazujemo na problematičnost strukture gradskog budžeta možete pronaći ovdje i ovdje.

 

Niska transparentnost i nizak stepen uključivanja građana Banja Luke u proces planiranja budžeta

Koliko ukupno lica prima platu iz budžeta Grada Banja Luka?

Ovo je pitanje koje smo u više navrata postavljali Gradskoj upravi ali do sada nismo uspjeli dobiti odgovor. Početkom 2014. godine smo podnijeli zahtjev za podacima o broju lica zaposlenih u u svim budžetskim korisnicima Grada. Nakon toga smo podnijeli još četiri zahtjeva ali tražene podatke nismo dobili, što je u suprotnosti sa važećim Zakonom o slobodi pristupa informacijama. Očigledno je da se ovdje radi o problemu netransparentnosti koji je neophodno adresirati i ispraviti. Malo detalniji opis ovog konkretnog problema se može pronaći ovdje.

Način na koji se provode javne rasprave o nacrtu i prijedlogu budžeta Grada ukazuju na odsustvo istinske želje gradskih vlasti da se u značajnijoj mjeri podstakne uključenost građana tokom planiranja i pripreme budžeta. Iako postoji deklarativno opredjeljenje organa uprave da se kroz komunikaciju s javnošću dođe do što kvalitetnijeg budžetskog dokumenta, brojni su nedostaci u trenutnoj praksi koji govore suprotno. GEA je 2013. godine sprovela analizu procesa i usvajanja budžeta Grada Banja Luka i neki od nalaza su prikazani u donjoj tabeli:

0,2% registrovanih birača Grada učestvovalo u javnoj raspravi o Nacrtu budžeta za 2012. godinu.
2 dana su na raspolaganju imali građani da se upoznaju sa sadržajem Nacrta budžeta prije održavanja prve javne rasprave.
4 dana je ukupno trajalo provođenje javnih rasprava po mjesnim zajednicama.
U 5 mjesnih zajednica su održane javne rasprave od ukupno 57.
2 građanina su dostavila svoje pisane zahtjeve/inicijative Gradu u toku trajanja javnih rasprava.
13 dana je kasnilo usvajanje Prijedloga budžeta u odnosu na zakonom propisani rok.
0 izvještaja o izvršenju budžeta Grada je objavljeno na internet stranici Grada.

Kompletnu analizu je moguće pronaći ovdje.

Podaci koje smo uspjeli skupiti o javnoj raspravi o Nacrtu budžeta Grada za 2016. godinu pokazuju da se ništa bitnije nije promijenilo:

  • 2 dana su na raspolaganju imali građani da se upoznaju sa sadržajem Nacrta budžeta (to je period od usvajanja Nacrta budžeta do održavanja prve javne rasprave što ukazuje na vrlo kratak vremenski prostor da se građani uopšte informišu o održavanju samih javnih rasprava);
  • 6 dana je ukupno trajalo provođenje javnih rasprava po mjesnim zajednicama;
  • U 3 mjesne zajednice i Banskom dvoru su održane javne rasprave o Nacrtu budžeta.

Fotografija preuzeta sa: www.banjaluka.rs.ba