Mjesečne arhive: Maj 2015.

18.05.2015.

Radionica „Stvaranje radnih mjesta i prosperiteta“ za zemlje zapadnog Balkana

U periodu od 06.-08. maja 2015. godine GEA je učestvovala na radionici „Stvaranje radnih mjesta i prosperiteta“, koja je u Tirani okupila predstavnike civilnog sektora iz zemalja zapadnog Balkana.


04.05.2015.

Analiza inicijative za smanjenje stope doprinosa u RS

Ova analiza ima za cilj informisati javnu raspravu o inicijativi Vlade Republike Srpske za smanjenje oporezivanja rada u visini od 1,4% bruto plate. Ta inicijativa je ugrađena u Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o doprinosima kojeg je Narodna skupština Republike Srpske usvojila 04. marta 2015. godine i uputila na javnu raspravu.


Analiza inicijative za smanjenje stope doprinosa u Republici Srpskoj

Ova analiza ima za cilj informisati javnu raspravu o inicijativi Vlade Republike Srpske za smanjenje oporezivanja rada u visini od 1,4% bruto plate. Ta inicijativa je ugrađena u Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o doprinosima kojeg je Narodna skupština Republike Srpske usvojila 04. marta 2015. godine i uputila na javnu raspravu.