Mjesečne arhive: Oktobar 2012.

29.10.2012.

Upisna politika i sistem finansiranja visokog obrazovanja u BiH

Ključni nalazi studije koja se bavi analizom trenutnog sistema finansiranja visokog obrazovanja u Bosni i Hercegovini ukazuju na to da je sistem visokog obrazovanja u BiH, pored svoje kompleksnosti, finansijski neefikasan.


24.10.2012.

Prepreke i mogućnosti za mlade u BiH na putu od ideje do uspješnog biznisa

Ovaj istraživački rad daje pregled raspoloživih programa podrške za samozapošljavanje u Republici Srpskoj i Federaciji BiH uključujući i raspoložive međunarodne projekte podrške, analizu uticaja obrazovnog sistema na stvaranje prilika za samozapošljavanje mladih, kao i uticaj poslovnog okruženja na donošenje odluke o pokretanju biznisa.


Istraživanje: Pomažemo li dovoljno mladima koji žele da pokrenu vlastiti posao?

Anketa sprovedena među studentima, učesnicima programa “Imam ideju”, utvrdila je da su nedostatak novca, ali i manjak dobrih poslovnih ideja, te generalna nezainteresovanost za preduzetništvo, osnovni razlozi zbog kojih se mladi teško odlučuju za pokretanje vlastitog posla u BiH.


19.10.2012.

Učešće Centra za istraživanja i studije GEA na dvodnevnom seminaru o komunikacijama u Londonu

U organizaciji mreže PASOS (Policy Association for an Open Society), u Londonu je u periodu 11. i 12. oktobra 2012. održan dvodnevni seminar pod nazivom: “High Impact – A PASOS Communication Seminar”.


09.10.2012.

Održan prvi Poslovni forum mladih u BiH!

Pod sloganom “Ne želimo čekati na poslove, želimo ih stvarati!”, u Sarajevu je 02. i 03. oktobra održan prvi Poslovni forum mladih.


01.10.2012.

Zeleni poslovi – prilika za BIH

Kategorija “zelenih poslova” se može posmatrati kao jedna od novih perspektiva i mogućnosti u kojima bi BiH mogla ostvariti značajan napredak.