grad

02.08.2016.

Kakav stav kandidati za gradonačelnika imaju prema novoj budžetskoj politici Grada Banjaluka?

GEA je tokom jula i avgusta mjeseca sprovela predizborne konsultacije sa kandidatima za gradonačelnika na temu buduće budžetske politike Grada Banjaluka. Ove konsultacije su imale za cilj otvoriti dijalog o neophodnim promjenama budžetske politike Grada u narednom periodu i usmjeriti kampanju kandidata na realne probleme u funkcionisanju gradske administracije.


20.06.2016.

Godine vraćanja tuđih dugova

Centar za istraživanja i studije GEA sproveo je analizu na temu uticaja spoljnog duga Republike Srpske na prihode gradova i opština.


22.12.2015.

Usvojen budžet Grada Banja Luka za 2016. godinu – stari problemi ostaju

Budžet Grada za 2016. godinu je usvojen 15. decembra u vrijednosti od 128.270.000 KM. Uvidom u budžet i proces njegovog donošenja može se vidjeti da su dvije grupe problema na koje GEA ukazuje već više godina prenešenе i u naredni period te da nije napravljen pomak u pravcu njihovog rješavanja.


13.03.2015.

Da li je niska transparentnost javnih institucija manje slučajna nego što mislimo? – primjer grada Banja Luka

Gotovo u svakom poslu koji radimo za drugog važi pravilo da što manje informacija taj drugi ima to mi osjećamo veću slobodu da radimo kako želimo.


15.12.2014.

Nacrt budžeta grada Banja Luka za 2015. godinu: Budžet i ove godine još više administrativni a još manje razvojni

S obzirom da je u toku javna rasprava o nacrtu budžeta Grada Banja Luka za 2015. godinu, želimo ukazati na višegodišnji problem rapidnog pogoršanja strukture budžetske potrošnje. Kao što svi znamo, nije važno samo koliki nam je budžet već i na šta ga trošimo.