Mjesečne arhive: April 2022.

02.04.2022.

Predstavljamo “Ekonomski monitor”

GEA “Ekonomski monitor” daje sažeti prikaz kretanja osnovnih makroekonomskih pokazatelja u BiH. U nastavku teksta izdvojen je analitički pregled ekonomskih i socijalnih promjena koje su se desile u protekloj godini sa posebnim osvrtom na odnos kretanja plata i cijena.