srpska

08.07.2014.

Uvođenje doprinosa na plate za solidarnost – analiza opravdanosti

Na prijedlog Vlade Republike Srpske u junu mjesecu je po hitnom postupku usvojen Zakon o posebnom doprinosu za solidarnost, koji je uveo dodatni doprinos na plate u visini od 3% neto plate.


05.12.2013.

BIĆE BOLJE NEKO VIČE…

Analiza ostvarenog napretka u realizaciji Strategije zapošljavanja RS 2011-2015. godina.