Publikacije

Analiza budžeta i budžetske politike grada Banje Luke

05.11.2013.
Download

Rezultati analize budžetske politike i budžeta grada Banjaluka za 2012. godinu ukazuju na odsustvo istinske želje gradskih vlasti da se u značajnijoj mjeri podstakne uključenost građana tokom planiranja i pripreme budžeta.

Iako postoji deklarativno opredjeljenje organa uprave da se kroz komunikaciju s javnošću dođe do što kvalitetnijeg budžetskog dokumenta, brojni su nedostaci u trenutnoj praksi, koji govore suprotno. Kanali dvosmjerne komunikacije s građanima ne koriste se u dovoljnoj mjeri a javne rasprave u mjesnim zajednicama, kao osnovni vid direktne komunikacije sa stanovništvom tokom budžetskog procesa, ne daju željene rezultate s aspekta građanske uključenosti. Naime, ovi događaji su slabo posjećeni, traju kratko i organizuju se samo u manjem broju mjesnih zajednica. Što je još važnije, prezentacija sadržaja budžetskog dokumenta nije prilagođena specifičnim zahtjevima građana mjesne zajednice u kojoj se javna rasprava održava, već naprotiv, budžet se prezentuje u opštoj formi što dodatno destimuliše građansku participativnost.

Kada se govori o informisanosti, čak ni osnovni dokumenti kao što su Izvještaj o izvršenju budžeta Grada ili Izvještaj o provedenom Programu javnih rasprava nisu dostupni za širu javnost i ne objavljuju se na zvaničnom web portalu Grada. Informacije dostupne građanima tokom planiranja i realizacije budžeta su na niskom nivou i ne obezbjeđuju potreban nivo njihove informisanosti kako bi mogli kvalitetno učestvovati u budžetskom procesu. S druge strane, dio odgovornosti za neaktivnost u procesu kreiranja budžeta Grada snose i sami građani. Rijetke su inicijative i prijedlozi upućeni s njihove strane kada je priprema budžeta u pitanju pa se stiče utisak da su nedovoljno zainteresovani za rješavanje problema u okviru svojih mjesnih zajednica. Generalna je ocjena da kod građana još uvijek nije izgrađena svijest o ulozi i značaju njihovog učešća u donošenju odluka o bitnim pitanjima za razvoj Grada, uključujući tu i planiranje gradskog budžeta. Shodno tome, uvažavajući rezultate provedenog istraživanja i analize, ovaj dokument daje niz opštih i pojedinačnih preporuka koje imaju za cilj unaprijediti budžetsku politiku grada Banjaluke i dati konkretne odgovore na uočeni problem nedovoljne participacije građana u budžetskom procesu.