Novosti

02.04.2022.

Predstavljamo drugi broj “Ekonomskog monitora”

GEA “Ekonomski monitor” daje sažeti prikaz kretanja osnovnih makroekonomskih pokazatelja u BiH. U nastavku teksta izdvojen je analitički pregled ekonomskih i socijalnih promjena koje su se desile u protekloj godini i prvom kvartalu tekuće godine sa posebnim osvrtom na odnos kretanja plata i cijena.19.08.2021.

Početak implementacije projekta E-LOKAL

Centar za istraživanje i studije GEA započeo je implementaciju projekta “E-LOKAL Unapređenje administrativnih e-usluga na lokalnom nivou”. Projekat se sprovodi u okviru regionalnog Projekta osnaživanja civilnog društva Zapadnog Balkana za reformisanu javnu upravu – WeBER 2.0, koji finansira Evropska unija (više informacija na https://www.par-monitor.org/ )


02.08.2021.

Otvorena pozicija – konsultant/ica za javne finansije

U okviru projekta „Jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva u procesu monitoringa budžeta“ otvorena je pozicija konsultanta/konsultantice za javne finansije. Angažovani konsultant/ica za upravljanje javnim finansijama treba da analizira budžetske politike na nivou kantona (deset kantona u Federaciji BiH), entiteta (budžetsku politiku Republike Srpske i Federacije BiH) i na nivou zajedničkih institucija BiH. U okviru svog … Nastavi čitati Otvorena pozicija – konsultant/ica za javne finansije


26.04.2021.

Jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva za praćenje budžeta

Centar za istraživanja i studije – GEA otpočeo je sa implementacijom novog projekta. Jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva za praćenje budžeta je projekat finansiran od strane EU koji se realizuje u saradnji sa organizacijama CIN (Centar za istraživačko novinarstvo) i Futura iz Mostara.


26.01.2021.

Socijalni i ekonomski efekti COVID -19 pandemije

GEA učestvuje u međunarodnom istraživanju o posljedicama COVID-19 pandemije na zemlje Zapadnog Balkana. Ovo sveobuhvatno istraživanje organizovano je od strane Aspen Instituta iz Njemačke u saradnji sa nekoliko think tank organizacija i eksperata iz Njemačke i Zapadnog Balkana, uključujući i Centar za istraživanja i studije GEA.


22.11.2019.

Prezentacija istraživanja o radnim migracijama u Beču

U srijedu, 27. novembra u prostorijama Instituta za međunarodne ekonomske studije u Beču predstavljeno je istraživanje o radnim migracijama između BiH i Austrije.


23.07.2019.

Predstavljen Izvještaj o vodnim naknadama

U Banja Luci je 21.06.2019. godine organizovan okrugli sto po nazivom “Kuda ide novac od vodnih naknada u BiH?” na kojem su predstavljeni nalazi zajedničkog istraživanja sprovedenog od strane MDP Inicijativa i Udruženja GEA.


02.04.2019.

Plate u Republici Srpskoj – stanje i perspektive

Osnovni cilj ovog dokumenta jeste pružiti partnerima u socijalnom dijalogu u Republici Srpskoj korisne informacije i analitičku obradu niza tema povezanih sa dijalogom o platama i njihovom budućem kretanju.


02.03.2018.

Sistemi zdravstvene zaštite u BiH – finansijski izazovi i opcije za reformu

U 2014. godini prosječno izdvajanje za zdravstvo iz kućnog budžeta jedne tročlane porodice iznosilo je oko 50 KM mjesečno, što može predstavljati ozbiljan teret za porodice ispod ili blizu granice siromaštva. Ovo ukazuje na određeni stepen nejednakosti pristupa zdravstvenoj zaštiti među građanima BiH.