Novosti

07.09.2022.

Izvještaj o razvijenosti digitalnih usluga u opštinama i gradovima

Izvještaj je izrađen u sklopu projekta “E-LOKAL”, koji se implementira u okviru programa malih grantova Projekta osnaživanja civilnog društva Zapadnog Balkana za reformisanu javnu upravu – WeBER 2.0, koji finansira Evropska unija.


02.04.2022.

Predstavljamo drugi broj “Ekonomskog monitora”

GEA “Ekonomski monitor” daje sažeti prikaz kretanja osnovnih makroekonomskih pokazatelja u BiH. U nastavku teksta izdvojen je analitički pregled ekonomskih i socijalnih promjena koje su se desile u protekloj godini i prvom kvartalu tekuće godine sa posebnim osvrtom na odnos kretanja plata i cijena.19.08.2021.

Početak implementacije projekta E-LOKAL

Centar za istraživanje i studije GEA započeo je implementaciju projekta “E-LOKAL Unapređenje administrativnih e-usluga na lokalnom nivou”. Projekat se sprovodi u okviru regionalnog Projekta osnaživanja civilnog društva Zapadnog Balkana za reformisanu javnu upravu – WeBER 2.0, koji finansira Evropska unija (više informacija na https://www.par-monitor.org/ )


02.08.2021.

Otvorena pozicija – konsultant/ica za javne finansije

U okviru projekta „Jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva u procesu monitoringa budžeta“ otvorena je pozicija konsultanta/konsultantice za javne finansije. Angažovani konsultant/ica za upravljanje javnim finansijama treba da analizira budžetske politike na nivou kantona (deset kantona u Federaciji BiH), entiteta (budžetsku politiku Republike Srpske i Federacije BiH) i na nivou zajedničkih institucija BiH. U okviru svog … Nastavi čitati Otvorena pozicija – konsultant/ica za javne finansije


26.04.2021.

Jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva za praćenje budžeta

Centar za istraživanja i studije – GEA otpočeo je sa implementacijom novog projekta. Jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva za praćenje budžeta je projekat finansiran od strane EU koji se realizuje u saradnji sa organizacijama CIN (Centar za istraživačko novinarstvo) i Futura iz Mostara.


26.01.2021.

Socijalni i ekonomski efekti COVID -19 pandemije

GEA učestvuje u međunarodnom istraživanju o posljedicama COVID-19 pandemije na zemlje Zapadnog Balkana. Ovo sveobuhvatno istraživanje organizovano je od strane Aspen Instituta iz Njemačke u saradnji sa nekoliko think tank organizacija i eksperata iz Njemačke i Zapadnog Balkana, uključujući i Centar za istraživanja i studije GEA.


22.11.2019.

Prezentacija istraživanja o radnim migracijama u Beču

U srijedu, 27. novembra u prostorijama Instituta za međunarodne ekonomske studije u Beču predstavljeno je istraživanje o radnim migracijama između BiH i Austrije.


23.07.2019.

Predstavljen Izvještaj o vodnim naknadama

U Banja Luci je 21.06.2019. godine organizovan okrugli sto po nazivom “Kuda ide novac od vodnih naknada u BiH?” na kojem su predstavljeni nalazi zajedničkog istraživanja sprovedenog od strane MDP Inicijativa i Udruženja GEA.


02.04.2019.

Plate u Republici Srpskoj – stanje i perspektive

Osnovni cilj ovog dokumenta jeste pružiti partnerima u socijalnom dijalogu u Republici Srpskoj korisne informacije i analitičku obradu niza tema povezanih sa dijalogom o platama i njihovom budućem kretanju.