RAG – Vaša karta za svijet preduzetništva

Iza nas je uspješno realizovan projekat “RAG – Vaša karta za svijet preduzetništva” zahvaljujući kojem je 20 korisnika i korisnica sa područja opština Bosanski Petrovac, Petrovac i Ribnik pokrenulo svoj vlastiti posao.

Projekat koji je finansirala EU kroz program EU4BusinessRecovery a podržala Međunarodna organizacija rada ILO, implementiran je od strane GEA – Centra za istraživanja i studije u saradnji sa partnerima iz Regionalne akcione grupe za zapošljavanje (RAG). Kroz projekat je pružena značajna finansijska i tehnička podrška za preduzetnike na području opština Bosanski Petrovac, Petrovac i Ribniku oblastima poljoprivrede, turizma i kućne radinosti. Neki od osnovnih rezultata projekta su navedeni u tekstu ispod:

 • Preko 140 korisnika podnijelo je obrasce za učešće u projektu,
 • Realizovano je 15 dana treninga kroz module Start and Improve Your Business and GET Ahead i 15 dana treninga iz specifičnih oblasti: povrtlarstvo, uzgoj stoke, pčelarstvo, agroturizam i marketing,
 • Sprovedena tri kruga konsultacija sa polaznicima „Zimske škole“ u toku izrade biznis planova,
 • 107 polaznika su prošli „Zimsku školu preduzetništva,
 • 65 polaznika dobilo sertifikate o uspješno završenoj obuci (17 muškaraca i 48 žena). Od 65 pomenutih polaznika 14 ih je bilo iz opštine Bosanski Petrovac, 11 polaznika iz opštine Petrovac i 40 polaznika iz opštine Ribnik,
 • 48 polaznika obuke je podnijelo biznis planove (32 žene i 16 muškaraca). 34 podnesena biznis plana su iz oblasti poljoprivrede, 7 iz turizma i 7 iz oblasti zanatstva,
 • Sprovedena je evaluacija biznis planova od strane nezavisne ekspertske komisije,
 • Urađeno je 48 terenskih evaluacija,
 • Odabrano 20 najuspješnijih biznis planova koji su se kvalfikovali za finansiranje,
 • Registrovano 20 samostalnih biznisa (1 iz turizma, 4 iz agroturizma, 5 iz zanatstva i 10 iz poljoprivrede. Nagrađeno je 8 korisnika iz Ribnika, 7 iz Bosanskog Petrovca i 5 iz Drinića,
 • Isplaćeno 20 grantova za pokretanje samostalnih biznisa (isplata kroz tri tranše) u iznosu 9100 KM,
 • Urađeno 60 terenskih evaluacija namjenskog trošenja dodijeljenih sredstava. Nije uočen ni evidentiran nijedan propust u trošenju,
 • Obezbijeđena mentorska podrška za korisnike grantova (15 dana podrške iz oblasti praktičnog menadžmenta i preduzetništva i 20 dana iz oblasti poljoprivrede, stočarstva, pčelarstva, agroturizma),
 • Nabavljena 3 električna bicikla za TO Drinić,
 • Nabavljen laptop za TO Ribnik,
 • Nabavljen multifunkcionalni uređaj za ustanovljeni Help Desk centar,
 • Održane su dvije obuke za jačanje kapaciteta RAG-a. Prva obuka je bila na temu “Jačanje kapaciteta lokalnih zajednica u BiH za pružanje podrške razvoju poljoprivrede i sela„. Druga obuka je bila na temu “Održivi turizam baziran na lokalnoj zajednici i porodičnom mikropreduzetništvu„,
 • Realizovana je studijska posjeta LEP-u u Livnu,
 • Održana su 4 sastanka RAG-a,
 • Održano je 20 sastanaka projektnog tima (ovdje računam i decembarski, zadnji sastanak koji ćemo imati),
 • Snimljen je promotivni video materijal o projektnim korisnicima, ponudi i doživljaju koji nude projektne opštine,
 • Uspostavljen Help Desk za podršku preduzetništvu. Koncept Help Desk sistema podrazumijeva četiri mehanizma podrške:Podrška onima koji namjeravaju pokrenuti biznis (opšte informacije o preduzetništvu i procedure registrovanja preduzetničke djelatnosti u RS i obrta u FBiH), Podrška onima koji su već registrovani i žele da unaprijede svoje poslovanje (edukativni i info materijali), Testiranje poslovnih ideja u poljoprivredi i turizmu putem online modela za kalkulaciju i Uspostavljanje direktnih kanala komunikacije putem viber, whatsapp i facebook messenger aplikacije,
 • Usvojen novi Akcioni plan RAGa za naredni trogodišnji period,
 • Realizovana studijska posjeta Republici Hrvatskoj sa ciljem da pokušamo primjeniti naučeno u razvoju tiruzma našeg kraja,
 • Održan okrugli sto na temu održivog i doživljajnog turizma opština projektnog područja,
 • Usvojen Akcioni plan RAGa za razvoj turizma,
 • Uzeli smo učešće na više sastanaka i mrežnih sastanaka koje je organizovao donator,
 • Uzeli smo učešće na završnom promo događaju EU4BusinessRecovery projekta,