Mjesečne arhive: Mart 2010.

12.03.2010.

Pravni okvir za djelovanje udruženja žena u Opštini Mrkonjić Grad

U organizaciji Centra za istraživanje i studije organizovan je seminar na temu: Pravni okvir za djelovanje udruženja ženau Opštini Mrkonjić Grad. 


07.03.2010.

Potrebna nam je politika plata u javnom sektoru

Održiva politika plata za BiH zahtijeva da javni sektor mora prestati diktirati tempo rasta plata za cjelokupnu privredu. Način na koji se ovo može postići je da se nivoi plata u javnom sektoru usklade sa uporedivim radnim mjestima u privatnom sektoru, te da se njihov dalji rast poveže sa rastom plata u privatnom sektoru.


03.03.2010.

Izvještaj o trenutnoj praksi utvrđivanja plata poslanika i delegata u parlamentarnim tijelima BiH sa prijedlogom za uspostavljanje dugoročno održivog modela

Izvještaj o trenutnoj praksi utvrđivanja plata poslanika i delegata u parlamentarnim tijelima BiH sa prijedlogom za uspostavljanje dugoročno održivog modela predstavlja studiju koja ima za cilj doprinijeti stvaranju sistema koji će osigurati odgovorno i racionalno trošenje javnih sredstava u Bosni i Hercegovini.