Nacrt budžeta grada Banja Luka za 2015. godinu: Budžet i ove godine još više administrativni a još manje razvojni

S obzirom da je u toku javna rasprava o nacrtu budžeta Grada Banja Luka za 2015. godinu, želimo ukazati na višegodišnji problem rapidnog pogoršanja strukture budžetske potrošnje. Kao što svi znamo, nije važno samo koliki nam je budžet već i na šta ga trošimo.

U toku više prethodnih godina je došlo do značajnog pada prihoda za Grad Banja Luku, ali nažalost nije došlo do adekvatnog prilagođenja budžetske potrošnje. O ovom problemu smo pisali i prethodne godine u toku javne rasprave te i ovom prilikom želimo ukazati na osnovne probleme.

U poređenju sa 2007. godinom, prihodi Grada su značajno opali, a osnovni uzrok za to je pad prihoda od indirektnog oporezivanja.

Glavni efekat ovog pada na potrošnu stranu budžeta jeste enormno smanjenje izdataka za investicije i održavanje i iznosu od cijelih 45 miliona KM (vidjeti prilog).

Sa druge strane, potrošne stavke koje su zabilježile najveći rast jesu izdaci za otplatu dugova i rashodi za lična primanja.

U budžetu za 2015. godinu rashodi za lična primanja su dostigli cijelih 36,8 miliona KM, što je porast za čak 12,8 miliona KM u odnosu na 2007. godinu. Ovim su rashodi za lična primanja postala daleko najveća potrošna stavka.

Još uvijek nije poznato u kojoj mjeri je ovaj porast rezultat povećanja plata i ostalih ličnih primanja, a u kojoj rezultat povećanog zapošljavanja, jer sveobuhvatni podaci o broju zaposlenih u administrativnoj službi i budžetskim korisnicima Grada trenutno nisu prezentovani u zvaničnim izvještajima Gradske uprave ili na internet portalu Grada.

Ovdje se postavlja pitanje: da li je ovakvo kretanje strukture potrošnje u periodu 2007-2015 u skladu sa Stategijom razvoja grada 2007 – 2015?