Nacrt budžeta grada Banja Luka: BUDŽET SVE VIŠE ADMINISTRATIVNI, A SVE MANJE RAZVOJNI

U predloženoj verziji Nacrta budžeta grada Banja Luka za 2014. godinu evidentan je problem izrazito nepovoljne strukture budžetske potrošnje.

Jedan od najvećih problema jeste neodrživo visoko učešće troškova za lična primanja, koji će u 2014. godini dostići cijelih 29% ukupne budžetske potrošnje ili 26.8 miliona KM.

Sa druge strane, došlo je do enormnog pada izdataka za investicije i održavanje. U poređenju sa 2007. godinom, taj pad iznosi cijelih 43 miliona KM. Tako je učešće investicija u budžetu smanjeno sa 41% na 13%.

Cjelokupan komentar sa vezanim grafičkim prikazima dostupan je ovdje .