Pristup

Metodološki pristup koji koristimo u svom radu zasnovan je na konstantnom praćenju razvojnih politika i uočavanju logičkih, tehničkih i naučno-startegijskih problema i prepreka bržem održivom napretku društva.

Prvi korak u radu je identifikacija problema primjenom kvantitativnih i kvalitativnih istraživačkih tehnika.

Drugi korak je analiza i okupljanje ključnih aktera na rješavanju problema.

Treći korak je konkretno djelovanje i prijedlog rješenja kroz:

  • informisane rasprave o javnim politikama od značaja za održivi razvoj
  • podršku rastu ljudskog kapitala
  • razvoj i primjenu nauke

Naše opredjeljenje je da kroz saradnju sa domaćim institucijama i drugim relevantnim akterima zajednički radimo na unapređenju ključnih razvojnih politika. Smatramo da je potrebno “misliti svojom glavom”, tj. razvijati i oslanjati se na domaće izvore znanja u kreiranju i implementaciji ovih politika.