Projekti

RAG – Vaša karta za svijet preduzetništva

Iza nas je uspješno realizovan projekat “RAG – Vaša karta za svijet preduzetništva” zahvaljujući kojem je 20 korisnika i korisnica sa područja opština Bosanski Petrovac, Petrovac i Ribnik pokrenulo svoj vlastiti posao.


Istraživački projekat o mehanizmima građanskog učešća na lokalnom i kantonalnom nivou u BiH

GEA Centar za istraživanja i studije sprovodi projekat istraživanja o mehanizmima građanskog učešća na lokalnom i kantonalnom nivou u BiH. Radi se o projektu koji finansira Misija OSCE-a u Bosni i Hercegovini s ciljem pokretanja dijaloga o razvoju instiutucionalnog i regulatornog okvira za građansku participaciju u donošenju odluka te promociju dobrih praksi. Projekat se provodi … Nastavi čitati Istraživački projekat o mehanizmima građanskog učešća na lokalnom i kantonalnom nivou u BiH


Projekat pružanja tehničke podrške korisnicima bespovratnih sredstava kao mjera podrške u diverzifikaciju ekonomskih i socijalnih aktivnosti u ruralnim područjima – UNDP EU4Agri

Centar za istraživanja i studije GEA na osnovu potpisanog ugovora sa UNDP EU4Agri projektom u periodu juli 2023. godine – februar 2024. godine pruža tehničku podršku korisnicima bespovratnih sredstava u 17 partnerskih jedinica lokalne samouprave kao mjeru podrške u diverzifikaciju ekonomskih i socijalnih aktivnosti u ruralnim područjima.


Jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva za praćenje budžeta

Centar za istraživanja i studije – GEA otpočeo je sa implementacijom novog projekta. Jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva za praćenje budžeta je projekat finansiran od strane EU koji se realizuje u saradnji sa organizacijama CIN (Centar za istraživačko novinarstvo) i Futura iz Mostara.


Poljoprivreda i turizam kao šansa za posao

GEA – Centar za istraživanja i studije započeo je sa implementacijom novog projekta “Poljoprivreda i agroturizam kao prilika za zapošljavanje” s ciljem doprinosa boljem iskorištavanju preduzetničkog potencijala u poljoprivredi i turizmu kroz nadogradnju i širenje lokalnih partnerstava te pomoć u stvaranju održivih izvora prihoda za ruralna domaćinstva u ciljnoj regiji sjeverozapadne BiH. Specifični cilj projekta … Nastavi čitati Poljoprivreda i turizam kao šansa za posao


“Proizvodnjom lana do održivih radnih mjesta u poljoprivredi”

Projekat implementiran u periodu 2017-2019. godina na području opština Petrovac, Bosanski Petrovac i Ribnik uz podršku ILO (Međunarodna organizacija rada) i EU (Evropska unija).