Projekti

Jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva za praćenje budžeta

Centar za istraživanja i studije – GEA otpočeo je sa implementacijom novog projekta. Jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva za praćenje budžeta je projekat finansiran od strane EU koji se realizuje u saradnji sa organizacijama CIN (Centar za istraživačko novinarstvo) i Futura iz Mostara.


“Proizvodnjom lana do održivih radnih mjesta u poljoprivredi”

Projekat implementiran u periodu 2017-2019. godina na području opština Petrovac, Bosanski Petrovac i Ribnik uz podršku ILO (Međunarodna organizacija rada) i EU (Evropska unija).


Podrška ruralnom razvoju

Podrška mladim poljoprivrednicima u regiji Drinić/Bos. Petrovac


“Studentsko preduzetništvo/poduzetništvo”

Jačanje preduzetniške inicijative i učešća mladih u javnom životu u BiH.


Organizacioni razvoj

Institucionalna podrška za rad i razvoj Centra za istraživanja i studije GEA.


Evropski mostovi saradnje u cilju podizanja bezbjednosti i zaštite radnika na radu – ECBOHS

Regionalna saradnja između različitih aktera u zemljama zapadnog Balkana, Hrvatske i Turske na poboljšanju zdravlja i zaštite na radu.