Projekti

Istraživački projekat o mehanizmima građanskog učešća na lokalnom i kantonalnom nivou u BiH

GEA Centar za istraživanja i studije sprovodi projekat istraživanja o mehanizmima građanskog učešća na lokalnom i kantonalnom nivou u BiH. Radi se o projektu koji finansira Misija OSCE-a u Bosni i Hercegovini s ciljem pokretanja dijaloga o razvoju instiutucionalnog i regulatornog okvira za građansku participaciju u donošenju odluka te promociju dobrih praksi.

Projekat se provodi u periodu avgust – novembar 2023. godine.