GEA na OSCE konferenciji posvećenoj participaciji građana u procesu donošenja odluka

Misija OSCE-a u Bosni i Hercegovini organizovala je 30. novembra 2023. godine konferenciju pod nazivom “Učešće građana u donošenju odluka na lokalnom nivou u BiH: Ka suštinskom partnerstvu”

Cilj konferencije bio je organizovati dijaloški forum za predstavnike opštinskih i kantonalnih vlasti, nevladinih organizacija, medija i međunarodnih organizacija u BiH kako bi razgovarali o praksi učešća građana u donošenju odluka na lokalnom nivou, identifikovali faktore koji olakšavaju ili otežavaju proces, te predložili naredne korake.

Tokom konferencije, gospodin Marko Martić iz GEA – Centra za istraživanje i studije, predstavio je ključne nalaze istraživanja o učešću građana u donošenju odluka na opštinskom i kantonalnom nivou u BiH. Istraživanje, koje je sprovedeno u periodu od augusta do oktobra, poslužilo je kao platforma za diskusiju o postojećim mehanizmima učešća građana u Bosni i Hercegovini i prostoru za poboljšanje.

Učesnici su imali priliku analizirati postojeće mehanizme, uključujući njihove prednosti i nedostatke, kao i istaći naučene lekcije i najbolje prakse u zemlji i regionu.

Ova konferencija je bila dio širih napora Misije OEBS-a u BiH da podrži napore i inicijative usmjerene na jačanje i olakšavanje učešća građana u procesima donošenja odluka na svim nivoima upravljanja, čime se krajnje jača i promoviše ovaj temeljni demokratski princip.