Mjesečne arhive: Februar 2015.

13.02.2015.

Rezultati projekta Studentsko preduzetništvo/poduzetništvo

GEA – Centar za istraživanja i studije koristi priliku da predstavi ključne rezultate i dostignuća projekta Studentsko preduzetništvo koji je pokrenut 2012. godine zahvaljujući finansijskoj podršci USAID-a, a sa osnovnim ciljem da se podstakne aktivizam i liderstvo mladih te promiviše preduzetništvo među studentskom populacijom u BiH.


05.02.2015.

“Studentsko preduzetništvo/poduzetništvo”

Jačanje preduzetniške inicijative i učešća mladih u javnom životu u BiH.