Projekti

Projekat pružanja tehničke podrške korisnicima bespovratnih sredstava kao mjera podrške u diverzifikaciju ekonomskih i socijalnih aktivnosti u ruralnim područjima – UNDP EU4Agri

Centar za istraživanja i studije GEA na osnovu potpisanog ugovora sa UNDP EU4Agri projektom u periodu juli 2023. godine – februar 2024. godine pruža tehničku podršku korisnicima bespovratnih sredstava u 17 partnerskih jedinica lokalne samouprave kao mjeru podrške u diverzifikaciju ekonomskih i socijalnih aktivnosti u ruralnim područjima.