Procjena rizika u oblasti zaštite i zdravlja na radu

Kao nastavak prethodno održanog okruglog stola, 23. 5. 2012. održan je istoimeni seminar “Procjena rizika u oblasti zaštite i zdravlja na radu”.

Seminar je organizovan je u saradnji sa Ministarstvom rada i boračko-invalidske zaštite RS  i Republičkim inspektoratom RS, a u okviru projekta “Evropski mostovi saradnje u oblasti zaštite i zdravlja na radu”, koji finansira Generalna direkcija za proširenje Evropske komisije.

Učesnici seminara bili su predstavnici licenciranih kuća koje se bave poslovima zaštite zdravlja na radu i vrše procjenu rizika na radnom mjestu, zatim predstavnici zdravstvenih institucija i poslodavaca kod kojih se vrši procijena rizika na radnom mjestu i radnoj sredini, predstavnici inspekcijskih organa i predstavnici radnika.

Još jednom seminaru su prisustvovali i eksperti iz Finske koji su podijelili svoja saznanja iz oblasti procjene rizika na radnom mjestu u Finskoj, iskustva primjene relevantnih strategija i politika na nivou EU, pozitivne ekonomske uticaje ulaganja u ZZNR, kao i praktične primjere procjene rizika na radnom mjestu u Finskoj.

Nakon seminara, za nekolicinu učesnika seminara organizovana je posjeta fabrici Celex u Banjoj Luci, gdje su finski stručnjaci izveli praktičnu demonstraciju procjene rizika za radon mjesto varioca.