rizik

31.05.2012.

Procjena rizika u oblasti zaštite i zdravlja na radu

Kao nastavak prethodno održanog okruglog stola, 23. 5. 2012. održan je istoimeni seminar “Procjena rizika u oblasti zaštite i zdravlja na radu”.