GEA u Parlamentarnoj skupštini BiH

Na konferenciji pod nazivom “Položaj žena i mladih na tržištu rada u Bosni i Hercegovini” Belma Hadžimahmutović, jedan od autora GEA-ine studije “Nezaposlenost mladih: EU i BiH dijele isti problem, mogu li i rješenja biti zajednička?”, predstavila je osnovne nalaze i preporuke ove studije.

U studiji su opisani osnovni problemi u oblasti tržišta rada koji muče društvo u BiH:

  • Ogromna nezaposlenost mladih koja se u ovom trenutku penje na preko 60% i rekordna je u Evropi;
  • Izrazita neaktivnost (više od 50% mladih ljudi je ekonomski neaktivno – nema posao niti ga traži);
  • Dugotrajna nezaposlenost gdje preko 50% mladih koji traže posao ne mogu doći do zaposlenja duže godinu dana.

Manevarski prostor za početak rješavanja ovih problema je širok i podrazumijeva prije svega združeno djelovanje i bolju saradnju između zvaničnih institucija, javnih i privatnih agencija za zapošljavanje, obrazovnih institucija te drugih organizacija koje se bavi pitanjima mladih. Nadležne državne ustanove i institucije moraju efikasnije da sprovode politike zapošljavanja mladih, kao i da obezbijede konkretnu podršku za sve mlade preduzetnike i to kroz niz mjera i olakšica (podsticaji za početak poslovanja, posebne kreditne linije, bolje iskorištavanje dostupnih EU fondova, itd.).  Obrazovni sistem treba da preuzme aktivniju ulogu u promociji preduzetništva za mlade svih uzrasta uvođenjem obaveznih predmeta koji bi se bavili preduzetništvom. Takođe, neophodno je da se upisne politike visokoškolskih institucija kreiraju isključivo na osnovu trenutnih i predviđenih potreba tržišta rada. Dokument studije sa detaljnim nalazima i preporukama možete pronaći ovdje.

Konferencija je održana 2. 7. 2014. godine u zgradi Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine u organizaciji Zajedničke komisije za ekonomske reforme i razvoj Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine u saradnji sa predstavništvom Fondacije Friedrich Ebert u BiH i Projektom jačanja institucija vlasti i sistema u Bosni i Hercegovini (USAID SGIP). Cilj konferencije bio je da se relevantnim akterima omogući da na jednom mjestu, zajednički, razmotre trenutnu situaciju i predlože moguće korake ka konkretnom rješenju ovog problema, doprinoseći na taj način stvaranju smjernica za planirani ekonomski razvoj BiH. Konferencija je dio serijala konferencija sa naslovom “Ekonomska i pravna pitanja u kontekstu EU – integracije Bosne i Hercegovine”.

Konferencija se sastojala iz dvije sesije:

  1. Institucionalni pogled na položaj žena i mladih na tržištu rada u Bosni i Hercegovini. U ovom dijelu konferencije izlaganja su imali direktori entitetskih zavoda za zapošljavanje, kao i Agencije za rad i zapošljavanje BiH.
  2. Pogled civilnog društva na položaj žena i mladih na tržištu rada u Bosni i Hercegovini. U ovom dijelu prezentacije su održali predstavnici nekoliko nevladinih organizacija iz BiH, kada je predstavljena i studija „Nezaposlenost mladih: EU i BiH dijele isti problem, mogu li i rješenja biti zajednička?“. Bitno je naglasiti da je i Agencija za rad i zapošljavanje BiH (ARZ BiH), prepoznala i preuzela preporuke ove studije te ih takođe prezentovala svim učesnicima na ovoj konferenciji.

Konferencija je završena diskusijom učesnika na pomenute teme koja je trajala i nakon isteka vremena predviđenog za održavanje konferencije.