Publikacije

Nezaposlenost mladih: EU i BiH dijele isti problem, mogu li i rješenja biti zajednička?

04.01.2014.
Download

Istraživanje o položaju mladih na tržištu rada.