Uspješno realizovan projekat “Jačanje položaja žena i razvoj ljudskog kapitala u opštini Mrkonjić Grad”

Centar za istraživanja i studije početkom avgusta 2010. godine je uspješno realizovao projekat “Jačanja položaja žena i razvoj ljudskog kapitala u postojećim udruženjima žena opštine Mrkonjić Grad”. To je dio opšteg projekta Jačanja demokratije u lokalnim zajednicama – LOD koji je finansiran sredstvima Evropske unije a koji u Bosni i Hercegovini implementira UNDP.

U okviru implementacije projekta “Jačanje položaja žena i razvoj ljudskog kapitala u opštini Mrkonjić Grad uspješno su realizovane sve predviđene projektne aktivnosti.

Polaznice iz tri izabrana udruženja žena u opštini Mrkonjić Grad dobile su nova saznanja koja će im u mnogome olakšati rad u cilju jačanja njihovih ličnih kapaciteta kao i kapaciteta samih udruženja. Seminari/radionice iz oblasti ruralnog turizma i razvoja organske poljoprivrede su izazvali posebno interesovanje, a neke od polaznica su već započele prve korake u razvijanju ovih djelatnosti kao budućih izvora primanja svojih domaćinstava. Petodnevna obuka iz oblasti tradicionalnih tehnika tkanja, koja je uspješno sprovedena u saradnji sa HUŽ “Duga” iz Banjaluke, posebno se pokazala korisnom za članice udruženja žena “Naša žena” iz Podrašnice. One su imale priliku da usvoje znanja i tehnike neophodne za izradu tradicionalnih odjevnih i ukrasnih predmeta, čijim će izlaganjem i prodajom značajno doprinijeti poboljšanju turističke ponude Mrkonjić Grada kao i ekonomskom jačanju Udruženja i njegovih članica.

Kroz niz seminara/radionica o organizovanju i vođenju udruženja, polaznice su dobile sve informacije neophodne za uspješan rad udruženja. Polaznice su usvojile nova saznanja iz oblasti strateškog planiranja, organizacije rada udruženja, normativno-pravnog okvira za djelovanje udruženja, izvora finansiranja, pisanja projektnih prijedloga te normativno-pravnog okvira zaštite prava i položaja žena sa primjerima dobrih praksi iz BiH.

Kao završna aktivnost u projektu, u saradnji sa Helsinškim parlamentom građana Banja Luka, izrađen je i “Priručnik za pomoć u radu udruženja žena”, u kom su objedinjene sve teme obrađivane na održanim seminarima vezanim za rad udruženja.

Takođe, ostvarena je dobra saradnja sa predstavnicima opštine Mrkonjić Grad, čija je pomoć značajno olakšala implementaciju projekta i koji su izrazili volju za nastavak uspješne saradnje sa tri udruženja žena.

Projekat je finansiran od strane Evropske unije i opštine Mrkonjić Grad, a realizovan u okviru Razvojnog programa Ujedinjenih nacija za BiH – UNDP BiH – u saradnji sa NVO „Helsinški parlament građana Banjaluke“.

Vrijeme realizacije projekta je od 1. decembra 2009. do 31. jula 2010. godine.