Udruženje GEA na Forumu civilnog društva u Trstu

Udruženje GEA iz Banjaluke (Bosna i Hercegovina) izabrano je da učestvuje na Forumu civilnog društva Trstu, četvrtom međudržavnom samitu zemalja zapadnog Balkana i EU koji je okupio predstavnike organizacija civilnog društva s ciljem pružanja platforme za njihov uticaj na tzv. “Berlinski proces”.

Forum je razmatrao sve važne teme koje su bile na dnevnom redu političkog samita: omladinska saradnja, vladavina prava i borba protiv korupcije, razvoj preduzetništva i inovacijski potencijali, regionalna saradnja i bilateralna pitanja; Takođe, Forum je inicirao rasprave o pitanjima kao što su životna sredina, energija i klimatske promjene, migracije, medijske slobode, pitanje Brexita u odnosu na zapadni Balkan i moguća uloga civilnog društva u povećanju efikasnosti berlinskog procesa putem komunikacija.

Forumu civilnog društva je dao preporuke za teme koje su u skladu sa prioritetnim temama Samita u Trstu  a koje su razvijene u konsultaciji sa Ministarstvom inostranih poslova Republike Italije, kao domaćinom ovogodišnjeg samita. Dio preporuka je pripremljen tokom ranijeg sastanka stručnjaka i infoamcija koje su prikupljene kroz široki proces konsultacija uz učešće širokog kruga organizacija civilnog društva sa cijelog Balkana.

Preporuke Foruma civilnog društva u Trstu saopštene su međudržavnom Samitu na nekoliko načina: na događaju o politici, kojem su 12. jula prisustvovali brojni ministara spoljnih poslova i veliki broj predstavnika civilnog društva zapadnog Balkana ; na konferenciji za novinare u organizaciji Foruma civilnog društva; u formi preporuka koje su prezentovane organizatorima samita i kroz proces zagovaranja.

Forum civilnog društva doprinosi berlinskom procesu na dva načina: proširivanjem svog demokratskog potencijala, kroz uključivanje građana u svoje postupke, kao i pružanjem tehničke i stručne podrške ispunjavanju ciljeva procesa, kroz sopstveni angažman u jačanju saradnje o sprovođenju reformske agende u regionu.