Učešće Centra za istraživanja i studije GEA na dvodnevnom seminaru o komunikacijama u Londonu

U organizaciji mreže PASOS (Policy Association for an Open Society), u Londonu je u periodu 11. i 12. oktobra 2012. održan dvodnevni seminar pod nazivom: “High Impact – A PASOS Communication Seminar”.

Seminar je organizovan za predstavnike think tank organizacija članica mreže. U ime Centra za istraživanja i studije, seminaru je prisustvovala konsultantica za odnose s javnošću. Seminar predstavlja nastavak aktivnosti vezanih za izradu komunikacionih strategija think tank organizacija članica PASOS mreže. Glavne teme seminara su bile:

  1. Strateško planiranje u oblasti komunikacija
  2. Komunikacije za zagovaranje
  3. Vizualizovanje podataka

Učesnici seminara su kroz interaktivan rad imali priliku da usvoje nova znanja i vještine iz navedenih oblasti, kako bi ih mogli primijeniti u poboljšanju komunikacionih strategija matičnih organizacija. Oni su takođe imali priliku da posjete sjedišta nekih od vodećih think tank organizacija sa sjedištem u Londonu, kao što je Evropski savjet za spoljne odnose (ECFR) i Kraljevski institut za međunarodne odnose (Chatham House).