Think Tank Fund: potpisan novi ugovor o saradnji

Centar za istraživanja i studije “GEA” potpisao je novi ugovor o institucionalnoj podršci sa Open Society Institut-om u okviru Think Tank Funda kojim je predviđen grant za podršku Centru za istraživanja i studije u daljem razvoju programske i institucionalne strategije.

Ugovor se odnosi na period decembar 2011 – novembar 2012 godine a zahvaljujući sredstvima dobijenim ovim grantom, Centar za istraživanja i studije “GEA” ima mogućnost dodatno ojačati svoje interne kapacitete i poboljšati kvalitet i efikasnost rada.