Sticanje vještina na ramu za članice udruženja “Naša žena” iz Podrašnice

U organizaciji Centra za istraživanje i studije održana praktična radionica na temu: STICANJE VJEŠTINA NA RAMU ZA ČLANICE UDRUŽENJA  “NAŠA ŽENA” IZ PODRAŠNICE.

Cilj obuke: Sticanje vještina u tkanju, starim tradicionalnim tehnikama rada.

Datum izvođenja: 15.-16. januar 2010. i 4.-6. februar 2010.

Ime predavača: Aida Ramić – predstavnica humanitarnog udruženja žena “DUGA” iz Banjaluke, Zorka Spremo, Dragica Bjelobrk – članice HUŽ “DUGA” koje su, zajedno sa predstavnicom udruženja, članicama udruženja “NAŠA ŽENA” praktično demonstrirale osnovne tehnike tkanja.