Socijalni i ekonomski efekti COVID -19 pandemije

GEA učestvuje u međunarodnom istraživanju o posljedicama COVID-19 pandemije na zemlje Zapadnog Balkana. Ovo sveobuhvatno istraživanje organizovano je od strane Aspen Instituta iz Njemačke u saradnji sa nekoliko think tank organizacija i eksperata iz Njemačke i Zapadnog Balkana, uključujući i Centar za istraživanja i studije GEA.

Finalni dokument objavljen je i predstavljen javnosti u januaru 2021. godine. Sastoji se od brojnih istraživačkih radova, izvještaja i preporuka nastalih tokom Aspenovih radionica i konferencija koje su na ovu temu održane tokom 2020. godine. Istraživački rad Centra za istraživanja i studije GEA o ekonomskim i socijalnim posljedicama COVID-19 pandemije možete preuzeti ovdje. od strane