Seoski turizam – mogućnosti i osnove za pripremu domaćinstva

Seminar održan u opštini Mrkonjić Grad je imao za cilj da upozna polaznike sa različitim aspektima seoskog turizma, da podstakne žene sa seoskog područja da se aktivno uključe u seoski turizam kako bi kroz ovaj vid turizma iskazali svoje veštine i umeća; da se unaprede znanja i veština seoskih domaćina, samim tim i kvaliteta postojeće ponude u seoskom turizmu kroz bolje razumevanje, prepoznavanje i zadovoljavanje zahteva i očekivanja savremenih turista.

Datum izvođenja: 29.-30. januar 2010.
Ime predavača: Radomir Stojanović