Seminar: „Mogućnosti za prelazak sa konvencionalne na organsku biljnu proizvodnju na području sjeverozapadne BiH“

„Da srce zna govoriti reklo bi: heljda, heljda, …dajte mi samo heljdu!“ Sjajni profesor Tanović podijelio je svoje bogato znanje i iskustvo članovima zemljoradničke zadruge „Klekovača“ i poljoprivrednim proizvođačima sa područja opština Drinić, Bosanski Petrovac i Drvar.

U okviru projekta Podrška ruralnom razvoju u opštinama Bosanski Petrovac, Drinić i Drvar, 29. 7. 2016. godine u opštini Drinić održan je seminar o mogućnostima razvoja organske biljne proizvodnje na području sjeverozapadne BiH.

20 zainteresovanih poljoprivrednih proizvođača sa pomenutog područja imalo je priliku da stekne nova znanja iz sljedećih oblasti:

  • Komparativne prednosti biljne poljoprivredne proizvodnje na području opština Drinić, Bosanski Petrovac i Drvar s posebnim osvrtom na lan, heljdu, speltu i proso.
  • Prelazak sa konvencionalne na organsku poljoprivrednu proizvodnju – šansa za porodična poljoprivredna domaćinstva. 
  • Uzgoj i sakupljanje ljekovitog i aromatičnog bilja

13882374_585891354905901_6713721132565815757_n

Predavač je bio prof. dr Nezir Tanović sa Agromediteranskog fakulteta Univerziteta u Mostaru.

Projekat “Podrška ruralnom razvoju u opštinama Bosanski Petrovac, Drinić i Drvar” provodi Centar za istraživanja i studije GEA u partnerstvu sa Centrom za ruralni razvoj Drinić i PZ “Klekovača”, Istočni Drvar, uz podršku opština Drinić i Bosanski Petrovac.

Projekat finansira Ambasada Švajcarske u Bosni i Hercegovini, a vrijeme implementacije je maj 2016. – april 2017. godine.