Priprema projektnih prijedloga

U organizaciji Centra za istraživanja i studije održan je seminar na temu: PRIPREMA PROJEKTNIH PRIJEDLOGA.

Petodnevni program obuke imao je za cilj upoznati predstavnice tri izabrana udruženja žena iz opštine Mrkonjić Grad sa osnovnom metodologijom pripreme i izrade projektnih prijedloga a kao rezultat intenzivnog praktičnog rada pripremljen je po jedan projektni prijedlog za svako udruženje.

Datum izvođenja: 17.-21. maj 2010.
Ime predavača:
 Marko Martić