Prezentacija istraživanja o radnim migracijama u Beču

U srijedu, 27. novembra u prostorijama Instituta za međunarodne ekonomske studije u Beču predstavljeno je istraživanje o radnim migracijama između BiH i Austrije.

Radi se o dokumentu koji je nastao kao rezultat zajedničkog rada Centra za istraživanja i studije GEA i Bečkog instituta za međunarodne ekonomske studije – wiiw, s ciljem da se dodatno podstakne dijalog relevantnih donosioca odluka u obe zemlje o mogućim uticajima radnih migracija na ekonomiju i tržište rada. Između ostalog, istraživanjem se identifikuju ključni pokretači migracija te daje procjena budućih kretanja radne snage iz BiH prema Austriji. Kompletan dokument na engleskom jeziku možete preuzeti na linku https://www.gea.ba/labor-migrations-between-bih-and-austria/