Pravni okvir za djelovanje udruženja žena u Opštini Mrkonjić Grad

U organizaciji Centra za istraživanje i studije organizovan je seminar na temu: Pravni okvir za djelovanje udruženja ženau Opštini Mrkonjić Grad. 


Cilj seminara: Cilj ovog dvodnevnog seminara/radionice je bio da upozna polaznice sva tri ciljna udruženja sa pravnim okvirom za djelovanje udruženja žena u opštini Mrkonjić Grad, te da se u sklopu interaktivnog rada na samoj radionici polaznice upoznaju sa tekstom Zakona o udruženjima i fondacijama i ostalim normativnim aktima važnim za rad udruženja.

Datum izvođenja: 11.–12. mart 2010.
Ime predavača:
 Ljiljana Stajić