Održana radionica o uzgoju ljekovitog i aromatičnog bilja

U okviru projekta “Povećanje zaposlenja kroz otvaranje zelenih poslova i očuvanje biološke raznolikosti” koji finansira EU a implementira GEA – Centar za istraživanja i studije, u opštini Bosanski Petrovac održana je radionica o  mogućnostima uzgoja ljekovitog i aromatičnog bilja na području Unsko-sanskog kantona i sjeverozapadnih krajeva Republike Srpske.

Poljoprivredni proizvođači iz Bosanskog Petrovca, Krupe na Uni, Drinića i drugih okolnih mjesta imali su priliku da prisustvuju praktičnoj obuci o uzgoju ljekovitog bilja, nakon čega je izvršena praktična demonstracija sadnje nevena na oglednoj parceli.

Radionica je organizovana u saradnji sa preduzećem “Prirodno bilje” d.o.o., koje je zainteresovanim uzgajivačima osiguralo besplatnu distribuciju sjemena određenih vrsta ljekobilja, kao i otkup nakon branja zasađenih vrsta. U narednom periodu, u okviru ovog projekta, biće zasađeno još najmanje 15 dunuma oglednih parcela na kojima će se uzgajati različite vrste ljekovitog i aromatičnog bilja.

U ime Poljoprivrednog zavoda Unsko-sanskog kantona, radionici je prisustvovao i gospodin Smail Toromanović, koji je predstavio sistem podsticaja uzgajivačima ljekovitog i aromatičnog bilja u ovom kantonu.