Održana konferencija “Ekonomija u medijima – mediji o ekonomiji”

Trideset novinara i predavača iz regiona učestvovalo je u završnoj konferenciji „Ekonomija u medijima – mediji o ekonomiji“ koja je održana  31. marta i 01. aprila na Jahorini. Konferencija koju je organizovao Centar za istraživanja i studije GEA u saradnji sa Klubom novinara Banjaluka i Fondacijom Friedrich Ebert okupila je eminentne stručnjake, predstavnike medija i stručne javnosti iz Bosne i Hercegovine i okruženja.

Iskusni predavači poput Milana Ćulibrka, glavnog i odgovornog urednika nedjeljnika „NIN“, Gorana Milića, direktora programa Al Jazeere Balkans, Siniše Vukelića, vlasnika portala Capital.ba i novinara Eldara Dizdarevića govorili su o svojim iskustvima u izvještavanju o ekonomiji. Podijelili su i savjete o tome kako ekonomske teme učiniti zanimljivijim, kako koristiti statističke podatke na što jednostavniji i jasniji način, te kako predstaviti i približiti pozitivnu priču iz ekonomije, a da ne bude ocijenjena kao PR ili marketinški potez. „U Bosni i Hercegovini ima 50 TV stanica i teško je bilo kojem novinaru da se istakne i da ga ljudi upamte, naročito ako se bavi ekonomskim temama. Zato je važno izbjegavati floskule i stvoriti svoj izraz, promijeniti ugao priče i na taj način izbjeći da priča postane marketing“, rekao je Goran Milić.

Tokom konferencije razgovarano je i o pritiscima na novinare koji se bave ekonomskim temama. Učesnici su istakli da je i to jedan od razloga zbog kojih većina novinara bira druge teme, o kojima će pisati, ali i nedovoljno znanje novinara iz oblasti ekonomije.

U dijelu koji se odnosio na učešće stručne javnosti u medijskom prostoru svoja iskustva podijelili su ugledni ekonomski stručnjaci, profesor Vjekoslav Domljan sa Sarajevske škole nauke i tehnologije, profesor Miodrag Zec sa Filozofskog fakulteta u Beogradu, profesor Ljubo Jurčić sa Ekonomskog fakulteta u Zagrebu i predsjednik Hrvatskog društva ekonomista, te profesorica Adisa Omerbegović-Arapović koja je održala uvodnu prezentaciju na temu: “Reformska agenda i Model društvene kohezije kao instrumenti novog kapitalističkog sistema u BiH”. Tokom izlaganja panelisti su napravili osvrt na stanje bosanskohercegovačke i regionalne ekonomije te ukazali na izazove koji nas očekuju. Više puta je istaknuta potreba sistemskog djelovanja kako u ekonomiji tako i u širem društvenom kontekstu a jedan od važnih aspekata u tom pogledu je uspostavljanje čvršće saradnja medija, stručne javnosti i institucija koje provode ekonomsku politiku. U prilog ilustraciji te saradnje, Persa Paić, pomoćnica direktora Poreske uprave Republike Srpske,  održala je kratku prezentaciju o mogućnostima saradnje medija i Poreske uprave RS na promociji poreskog morala.

Fotografije sa održane konferencije možete pogledati ovdje