Održan prvi Poslovni forum mladih u BiH!

Pod sloganom “Ne želimo čekati na poslove, želimo ih stvarati!”, u Sarajevu je 02. i 03. oktobra održan prvi Poslovni forum mladih.

Cilj ovog događaja bio je podsticanje dijaloga među ključnim akterima o mehanizmima podrške za mlade koji žele da pokrenu vlastiti biznis.

“Studenti su na Poslovnom forumu pokazali da su spremni da sopstvenim radom, znanjem i kreativnošću stvore preduslove za sopstvena radna mjesta i razvoj biznisa. Naš zadatak je podržati ih na tom putu”, –  zajednički je stav više od 80 učesnika Poslovnog foruma mladih.

Ovaj događaj, koji je organizovan u okviru projekta Studentsko preduzetništvo, okupio je predstavnke vladinih institucija, akademske i poslovne zajednice, međunarodnih donatora, studente i medije kako bi se pomogli i promovisali mladi ljudi u Bosni i Hercegovini koji žele da pokrenu vlastiti biznis. Riječi podrške prisutnim studentima uputili su gospodin David J Barth, direktor misije USAID-a u BiH i rektor Univerziteta u Sarajevu, prof. dr. Muharem Avdispahić.

Studentsko preduzetništvo je trogodišnji projekat podržan od Agencije za međunarodni razvoj USAID koji ima za cilj promociju preduzetništva među studentima domaćih univerziteta. Partneri ovog projekta su Univerzitet Sarajevo, Univerzitet Banjaluka i Sveučilište Mostar a kompanije koje su prepoznale značaj ulaganja u mlade i njihovo znanje su m:tel BiH, Hypo Alpe adria banka i ASA Group.

Više informacija o održanom Poslovnom forumu mladih možete pronaći na web adresi www.imamideju.ba