Konferencija o zdravlju i zaštiti na radu

Pod pokroviteljstvom Evropske unije, u okviru projekta „Evropski mostovi saradnje u oblasti zaštite i zdravlja na radu“ – ECBOHS, u Banja Luci je u utorak, 25. oktobra održana konferencija na temu: „Zaštita i zdravlje na radu u Republici Srpskoj – trenutno stanje i izazovi na putu za EU“. 

Konferencija, koju je u saradnji sa Ministarstvom rada i boračko-invalidske zaštite RS organizovao Centar za istraživanja i studije – GEA iz Banja Luke, okupila je ključne aktere u domenu zdravlja i zaštite na radu s ciljem da se podstakne dijalog o najznačajnijim pitanjima iz ove oblasti. Tokom rada konferencije otvorene su brojne aktuelne teme kao što su: razvoj alata i najbolje EU prakse za praktičnu implementaciju EU acquis-a iz oblasti zaštite i zdravlja na radu, primjena zakonske regulative o zaštiti na radu u RS, procjena bezbjedonosnih i zdravstvenih rizika na radnom mjestu i sl. o kojima su govorili uvaženi domaći i EU eksperti.