Istraživanje: Pomažemo li dovoljno mladima koji žele da pokrenu vlastiti posao?

Anketa sprovedena među studentima, učesnicima programa “Imam ideju”, utvrdila je da su nedostatak novca, ali i manjak dobrih poslovnih ideja, te generalna nezainteresovanost za preduzetništvo, osnovni razlozi zbog kojih se mladi teško odlučuju za pokretanje vlastitog posla u BiH.

Drugi nalazi ovog istraživanja ukazuju na slabost postojećeg obrazovnog sistema u smislu manjka prenosa potrebnih znanja vezanih za preduzetništvo na mlade, uz hronični nedostatak mogućnosti za njihovu praktičnu primjenu. Takođe, evidentna je i izvjesna neujednačenost u dostupnosti programa podrške mladima u različitim fazama razvoja jednog preduzetničkog poduhvata, od nastanka poslovne ideje do njene realizacije.

Primjeri uspješnih mjera podrške mladim preduzetnicima, koje se primjenjuju u drugim zemljama (od kojih su neki navedeni i u ovoj studiji), mogu poslužiti kao dobra osnova za razvoj sistema podrške istoj ciljnoj grupi u BiH. Uvažavajući uspješne primjere drugih i imajući u vidu nalaze sprovedenog istraživanja, definisan je niz preporuka donosiocima odluka kako bi se unaprijedili mehanizmi institucionalne podrške mladima koji žele da pokrenu vlastiti posao.

Osnovne preporuke ovog istraživačkog rada mogu se sažeti u sljedeće:

  • U obrazovnim sistemima FBiH i RS, posebno u osnovnom i srednjem obrazovanju, uvesti promjene koje će omogućiti mladima da na vrijeme razviju svoje preduzetničke vještine.
  • Značajno pojednostavniti i pojeftiniti proces registacije svih pravnih oblika poslovne djelatnosti.
  • Kroz inicijativu koja će koordinisati aktivnosti i odgovornosti domaćih institucija razviti nedostajuću sistemsku podršku novonastalim preduzećima pokrenutim od strane mladih preduzetnika neposredno nakon njihovog stupanja na tržište.
  • Podržati razvoj mreže “poslovnih anđela” kao jednog od uspješnih modela povezivanja novih poslovnih ideja sa investicionim kapitalom i stručnom podrškom.
  • Kreirati finansijske mjere u javnom sektoru koje su direktno fokusirane na podršku mladim novoregistrovanim preduzetnicima.
  • Osnažiti promovisanje pozitivnih primjera uspješnih mladih preduzetnika među mladima.

Kompletne nalaze istraživanja kao i detaljne preporuke možete preuzeti ovdje.