GEA učestvovala na ovogodišnjem Proljetnom sastanku MMF-a!

Centar za istraživanja i studije GEA učestvovao je na ovogodišnjem Proljetnom sastanku Međunarodnog monetarnog fonda (MMF) koji se održavao u Vašingtonu (S.A.D.) u periodu od 13. do 20. aprila 2013. godine.

Nizu sastanaka i seminara su prisustvovali predstavnici vlada država, Međunarodnog monetarnog fonda i Svjetske banke, predstavnici organizacija civilnog društva, think-tank organizacija, privatnog sektora, akademske zajednice, donatori i predstavnici medija, gdje su raspravljali o aktuelnim globalnim ekonomskim i razvojnim problemima.

U ime Centra za istraživanja i studije GEA, ovom događaju je prisustvovao Ognjen Đukić, programski direktor.

Više informacija možete pronaći na zvaničnoj stranici Međunarodnog monetarnog fonda ovdje.