Centar za istraživanja i studije GEA postao član mreže PASOS!

Septembra 2012. godine, Centar za istraživanja i studije GEA je postala prva think tank organizacija iz Bosne i Hercegovine koja je ostvarila punopravno članstvo u mreži PASOS.

PASOS je vodeća mreža think tank organizacija iz istočne i centralne Evrope.

Strateški ciljevi mreže su sljedeći:

  • ostvarivanje uticaja na javne politike u izgradnji otvorenog društva
  • promocija i podrška istraživanju i jačanje analitičkih kapaciteta tijela koja formulišu politike od javnog interesa
  • kontinuirana isporuka preporuka o ključnim segmentima međunarodnih odnosa, budućnosti regiona i transformacije društava
  • pomaganje procesa donošenja odluka od javnog interesa kroz pružanje informacija donosiocima odluka i široj javnosti
  • njegovanje saradnje između članova PASOS mreže i drugih tijela koja formulišu politike od javnog interesa

Misija mreže jeste promocija i zaštita vrijednosti otvorenog društva, uključujući demokratiju, vladavinu prava, dobru upravu, poštovanje i zaštitu ljudskih prava, ekonomski i društveni razvoj kroz podršku tijelima koja individualno i zajednički javno djeluju po pitanjima javnih politika na nivou Evropske unije, u drugim evropskim strukturama i širem okruženju Evrope i Centralne Azije.

Mreža trenutno broj 56 organizacija članica.