Godine vraćanja tuđih dugova

Centar za istraživanja i studije GEA sproveo je analizu na temu uticaja spoljnog duga Republike Srpske na prihode gradova i opština. U najkraćem, rezultati analize ukazuju na to da rastuće obaveze po osnovu servisiranja spoljnog duga RS postaju prevelik teret za budžete gradova i opština. Uprkos rastu prihoda od indirektnih poreza, dio kolača koji pripada opštinama i gradovima u Republici Srpskoj sve je manji, što se direktno odražava na kvalitet javnih usluga koje lokalne uprave pružaju građanima pa se može reći da su teret rastućeg spoljnog duga građani u mnogim lokalnim zajednicama već osjetili na svojoj koži. Pored toga, projekcije za naredni period pokazuju da gradovi i opštine mogu očekivati dodatni pad prihoda od indirektnih poreza zbog preuzetih obaveza Republike Srpske po osnovu novih ino-kredita. Već u 2017. godini iznos ovih obaveza biće znatno veći od ukupnog iznosa koji se gradovima i opštinama redistribuira na osnovu prikupljenih indirektnih poreza. To će nesumnjivo dodatno zaoštriti situaciju kada je u pitanju izvršenje lokalnih budžeta u narednom periodu, ali i otvoriti raspravu o drugačijim modelima raspodjele, naročito u svjetlu predstojećih lokalnih izbora.

Da li spoljni dug prijeti da pojede budžete opština i gradova u Republici Srpskoj možete saznati ovdje.