Završeno takmičenje za najbolji poslovni plan

U okviru projekta “Studentsko preduzetništvo” koji realizuje GEA – Centar za istraživanja i studije završeno je takmičenje za najbolji poslovni plan.

Ukupno 68 poslovnih planova podnešeno je takmičarskoj komisiji na razmatranje. Komisija za ocjenu poslovnih planova je imala težak zadatak da na osnovu definisanih evaluacionih kriterija i razgovora sa najuspješnijim kandidatima izabere po 4 najbolja poslovna plana za svaki grad (Banjaluku, Sarajevo i Mostar).

Nakon održanog intervjua prvorangiranim studentskim timovima i kandidatima u svakom gradu, utvrđena je konačna rang lista poslovnih planova i izabrani su pobjednici. Rang lista je objavljena na zvaničnoj stranici programa.