Učešće GEA u Interaktivnoj radionici: Spoj istraživanja javnih politika, tehnologije i zagovaranja

U organizaciji programa Think tank fund, Fondacije Otvoreno društvo iz Praga i kompanije Google, u glavnom gradu Češke, 7. i 8. 11. 2013. održana je interaktivna radionica s ciljem omogućavanja efikasnije upotrebe podataka pri istraživanju javnih politika i zagovaranja.

Radionica je bila namijenjena polaznicima sa osnovnim znanjima i iskustvom u upotrebi podataka za istraživanja javnih politika te za argumentovano zagovaranje, kako bi se upoznali sa novim saznanjima, sredstvima i kontaktima u cilju daljeg integrisanja upotrebe podataka u djelovanje njihovih matičnih think tank organizacija.

Opšti cilj radionice bilo je kontekstualizovanje upotrebe novih tehnologija i pristupa u okviru aktivnosti svake organizacije, gdje spadaju i opšte strategije komunikacije i zagovaranja. Kako svaka faza ciklusa istraživanja javnih politika zahtijeva različita sredstva ili pristupe kako bi se ostvarili komunikacioni i ciljevi zagovaranja, važno je da te aktivnosti budu integrisane u strategiju organizacije, a ne da same sebi budu svrha.

U ime Centra za istraživanja i studije GEA, radionici je prisustvovao programski direktor, gospodin Ognjen Đukić.