Predstavljen Izvještaj o vodnim naknadama

U Banja Luci je 21.06.2019. godine organizovan okrugli sto po nazivom “Kuda ide novac od vodnih naknada u BiH?” na kojem su predstavljeni nalazi zajedničkog istraživanja sprovedenog od strane MDP Inicijativa i Udruženja GEA.

Ishodište ovog istraživanja predstavlja centralno pitanje koliko postojeći model prikupljanja vodnih naknada slijedi temeljne principe upravljanja vodama kao javnim dobrom?

Kako bi ocijenili postojeći model i mogućnost njegovog unapređenja, predmetnim istraživanjem sagledana je trenutna situacija u oblasti vodnih naknada u oba entiteta u Bosni i Hercegovini, prikupljanje, način raspodjele i trošenje prikupljenih sredstava. Istovremeno, u želji da se unaprijedi odgovornost lokalnih vlasti u pogledu usvajanja i implementacije javnih politika kojima je uređena ova oblast, istraživanjem se nastojalo sagledati u kojoj mjeri javnost ima uvid u procese donošenja odluka i da li akteri u sistemu upravljanja vodama obezbjeđuju transparentno izvještavanje o načinima utroška prikupljenih sredstava.

Cjelokupan tekst Izvještaja možete preuzeti ovdje