Seminar: Organizacija rada Udruženja

U organizaciji Centra za istraživanje i studije 25. i 26. februara u opštini Mrkonjić Grad održan seminar na temu: ORGANIZACIJA RADA UDRUŽENJA.

Cilj dvodnevnog seminara/radionice je bio da upozna polaznice sa osnovnim elementima efikasne organizacione strukture udruženja, organima koji omogućavaju produktivan rad udruženja, te načinom donošenja kvalitetnih odluka. Takođe, na seminaru je obrađivana problematika odgovornosti i ovlašćenja članica udruženja, uspostavljanje optimalnog odnosa između ove dvije kategorije, analiziran proces delegiranja, kao i primjena principa delegiranja u praksi.

Predavač: Saša Grabovac
izvršni direktor Udruženja ekonomista SWOT