Konferencija: Zapošljavanje i socijalna uključenost u Evropi – prilike za nezaposlene mlade

Ovoj konferenciji, održanoj u Briselu 24. 3. 2015., prisustvovali su i predstavnici Centra za istraživanja i studije GEA.

Prema podacima Evropske komisije, nezaposlenost u EU je u avgustu 2014. godine dostigla 24.6 miliona ljudi, od čega 5 miliona otpada na mlade starosti 15 do 24 godine. Zbog posljedica ekonomske krize, mnogi su natjerani da prihvate neplaćeno volontiranje ili su postali dugoročno nezaposleni – što je dovelo do nedostatka povjerenja u institucije, socijalne isključenosti, zdravstvenih problema, depresije pa čak i samoubistava. Bez sumnje, nezaposlenost mladih je ogroman izazov za budućnost Evrope.

Ova međunarodna konferencija bila je prilika za raspravu o izazovima postojećih trendova na tržištu rada i upoznavanje sa inovativnim načinima za poboljšanje zaposlenosti mladih.  Konferencija se sastojala od nekoliko tematskih cjelina:

  • istraživanje mogućih rješenja za podsticanje stvaranja radnih mjesta u EU i za promociju preduzetništva mladih
  • rasprava o ulozi službi za zapošljavanje u borbi protiv nezaposlenosti mladih
  • ocjena trendova i uzroka jaza između ponude i potražnje na tržištu rada i uticaja na tržište rada
  • razmjena primjera dobre prakse u oblasti inovativnih i eksperimentalnih javnih politika u oblasti zapošljavanja mladih i njihove primjene

Zahvaljujući podršci Fondacije Institut otvoreno društvo, predstavnici Centra za istraživanja i studije GEA, kao organizacije sa iskustvom u promociji preduzetništva i borbi protiv nezaposlenosti, bili su u prilici da prisustvuju ovom događaju i upoznaju se sa inovativnim pristupima i načinima sprovođenja vezanih javnih politika.

Konferenciji su prisustvovali predstavnici javnih i privatnih službi za zapošljavanje, think tank organizacija i civilnog sektora, akademske  i poslovne zajednice, istraživačkih organizacija, itd.

Organizator konferencije bila je organizacija Public Policy Exchange sa sjedištem u Londonu i predstavništvom u Briselu.