IPA projekat: “Povećanje zaposlenosti kroz otvaranje ´zelenih´ radnih mjesta i očuvanje biološke raznolikosti”

Centar za istraživanja i studije – GEA uspješno je okončao realizaciju projekta pod nazivom “Povećanje zaposlenosti kroz otvaranje ‘zelenih’ radnih mjesta i očuvanje biološke raznolikosti”.

Projekat koji je finansiran iz sredstava EU imao je za cilj doprinijeti zaštiti životne sredine i održivom iskorištavanju prirodnih resursa u Bosni i Hercegovini, istovremeno otvarajući nova alternativna radna mjesta.

Projekat je realizovao Centar za istraživanja i studije “Gea” u partnerstvu sa Regionalnim centrom za životnu sredinu u Bosni i Hercegovini (REC BiH).

Vrijeme implementacije projekta je januar 2011. godine – juni 2012. godine.

U okviru projekta izrađene su dvije publikacije:

1. Studija “Očuvanje biodiverziteta u BiH kroz otvaranje ‘zelenih’ radnih mjesta u sektorima poljoprivrede i šumarstva”

2. Vodič za uzgoj ljekovitog i aromatičnog bilja

U aprilu 2012. u opštinama Bosanski Petrovac i Trebinje održane su dvije radionice o održivom uzgoju ljekovitog i aromatičnog bilja, a za vrijeme radionica zainteresovanim učesnicima je podijeljen besplatan sadni materijal i zasijane su prve eksperimentalne parcele. Takođe, potpisani su memorandumi o saradnji sa dvije lokalne firme koje se bave otkupom ljekovitog i aromatičnog bilja, kao vid podrške lokalnim poljoprivrednicima u održivom uzgoju ovog bilja.

Završna aktivnost u projektu bila je organizacija okruglog stola o potencijalima za stvaranje “zelenih” poslova u sektorima poljoprivrede i šumarstva u BiH, kao i distribucija publikacija nastalih u projektu zajedno sa preporukama sa održanog okruglog stola. Okruglom stolu su prisustvovali klučni akteri iz oblasti zaštite bioraznolikosti i promocije “zelenog” zapošljavanja u okviru pomenutih sektora.