BIĆE BOLJE NEKO VIČE…

Analiza ostvarenog napretka u realizaciji Strategije zapošljavanja RS 2011-2015. godina.

Strategija zapošljavanja Republike Srpske 2011-2015. godina, predstavlja prvi srednjoročni planski i strateški dokument kojim se utvrđuju osnove za razvoj i podsticanje zapošljavanja u Republici Srpskoj. Slikovito rečeno, Narodna skupština Republike Srpske je na sjednici održanoj 24. marta 2011. godine dala zeleno svjetlo Vladi RS da primijeni „terapiju“ propisanu starteškim planom kako bi djelovala na ogromnu nezaposlenost kao gorući društveno-ekonomski problem. Imajući u vidu da je više od dvije i po godine prošlo od početka realizacije najvažnijeg strateškog dokumenta za tržište rada u Republici Srpskoj, Centar za istraživanja i studije – GEA, kao think tank organizacija koja se bavi javnim politikama u oblasti rada i zapošljavanja, uradila je kratku analizu ostvarenog napretka u dostizanju strateških ciljeva.

Rezultati analize (prezentovani u formi Infografika) jasno pokazuju da dosadašnji tok realizacije Strategije zapošljavanja 2011 – 2015. godina nije dao željene rezultate. Naprotiv, stanje na tržištu rada gledano kroz prizmu djelovanja na tri najvažnija faktora (broj zaposlenih, broj nezaposlenih i procenat neaktivnih) je gore nego 2009. i 2010. godine kada je pripreman ovaj strateški plan. Razlozi zbog kojih je to tako su višestruki obzirom na kompleksnost samog tržišta rada i stoga odgovornost za loše rezultate nije moguće, niti treba, pripisati samo jednoj instituciji.

Međutim, zatvaranje očiju pred ovakvim stanjem i ignorisanje činjenica koje govore o ozbiljnosti najvećeg društveno-ekonomskog problema u Republici Srpskoj nije ispravan pristup. U tom smislu treba posebno napomenuti da je Vlada Republike Srpske u drugoj polovini ove godine pripremila Informaciju o realizaciji Strategije zapošljavanja Republike Srpske 2011-2015 za period 2011. – 2012. godina koja se našla pred poslanicima Narodne skupštine RS na 29. redovnoj sjednici. Razmatrana kao 36. od 37 tačaka dnevnog reda, informacija o najvažnijem strateškom dokumentu za tržište rada u RS-u nije izazvala značajniji interes poslanika ali ni javnosti. Sa glasovima 49 narodnih poslanika (niko nije glasao ”protiv”, 17 ih je bilo ”uzdržano”) usvojen je zaključak kojim poslanici u NSRS daju saglasnost na pomenutu informaciju i prihvataju stavove kojima se, između ostalog, kažeAnalizirajući sveukupnu ekonomsku situaciju u Republici Srpskoj i njenom okruženju, od kojeg u mnogo čemu zavisi naša ekonomija, te preduzete mjere i aktivnosti Vlade Republike Srpske i drugih aktera na tržištu rada u cilju provođenja Stretegije zapošljavanja Republike Srpske, može se konstatovati da i uprkos izuzetno snažnim uticajima globalne ekonomske krize i recesionih kretanja u Republici Srpskoj nije došlo do dramatičnog pogoršanja situacije u oblasti zapošljavanja“!?. Informacijom se dalje zaključuje da: „imajući u vidu uslove pod kojima je realizovana Strategija zapošljavanja i činjenicu da se radi o informaciji za period kraći od dvije godine (juni 2011. – decembar 2012. godina), smatramo da nema potrebe vršiti revidiranje pojedinih strateških ciljeva, već nastaviti sa njihovom realizacijom i u narednom periodu, kroz provođenje akcionih planova zapošljavanja i drugih aktivnosti na tržištu rada“!?. 

Zbog svega što je prethodno navedeno smatramo da je skretanje pažnje sa unutrašnjih slabosti i traženje izgovora isključivo u eksternim uticajima i globalnoj ekonomskoj krizi apsolutno neprihvatljivo, pogotovo imajući na umu da značajnijih uspjeha u rješavanju problema nezaposlenosti nije bilo ni u vrijeme mnogo povoljnijih ekonomskih okolnosti kada je realna stopa rasta BDP-a u RS bila veća od 6% godišnje (primjera radi period od 2006.-2008. godine). Ovakav odnos najvažnijih donosioca odluka na tržištu rada potrebno je što prije promijeniti i u tom smislu nephodno je:

  • Informaciju o realizaciji Strategije zapošljavanja u RS upotpuniti konkretnim podacima  o stepenu ostvarenja definisanih strateških ciljeva a na osnovu ranije utvrđenih indikatora uspjeha i to predstaviti u formi izvještaja a ne informacije. Izvještaj o dosadašnjoj realizaciji Strategije zapošljavanja u RS učiniti dostupnim javnosti kako bi se pokrenuo širi proces konsultacija i stručna rasprava o budućim pravcima djelovanja;
  • Iako je za potrebe izrade strateškog dokumenta i definisanja strateških ciljeva tokom 2010. godine izvršena detaljna i dubinska analiza tržišta rada, koje je već tada bilo snažno pogođeno efektima recesije,  u ovom trenutku je potpuno izvjesno da skoro nijedan od željenih ciljeva neće biti ostvaren. Da li je to zbog toga što su predloženi ciljevi postavljeni suviše ambiciozno ili zbog toga što su u međuvremenu poduzete mjere bile neadekvatne, treba pažljivo istražiti. U svakom slučaju Strategiju zapošljavanja je potrebno revidirati jer u suprotnom svrha njenog postojanja i sam sadržaj dokumenta postaju bezvrijedni;
  • Informaciju o realizaciji Strategije zapošljavanja u RS, ovaj put u formi izvještaja,  ponovo staviti na dnevni red zasjednja NSRS kako bi narodni poslanici imali jasniju i potpuniju sliku o kretanjima na tržištu rada, te na bazi toga donijeli odluku o budućim koracima na realizaciji Strategije zapošljavanja.