Publikacije

Prepreke i mogućnosti za mlade u BiH na putu od ideje do uspješnog biznisa

24.10.2012.
Download

Ovaj istraživački rad daje pregled raspoloživih programa podrške za samozapošljavanje u Republici Srpskoj i Federaciji BiH uključujući i raspoložive međunarodne projekte podrške, analizu uticaja obrazovnog sistema na stvaranje prilika za samozapošljavanje mladih, kao i uticaj poslovnog okruženja na donošenje odluke o pokretanju biznisa.

Iako stopa nezaposlenosti mladih u BiH iznosi nevjerovatnih 58% (prema Anketi o radnoj snazi u BiH iz 2011. godine),  mladi rijetko pokušavaju riješiti ovaj problem kroz samozapošljavanje. Anketa sprovedena među studentima učesnicima programa „Imam ideju“ je utvrdila da su nedostatak novca, ali i manjak dobrih poslovnih ideja, te generalna nezainteresovanost za preduzetništvo, osnovni razlozi zbog kojih se mladi teško odlučuju za pokretanje vlastitog posla u BiH.

Drugi nalazi ove studije ukazuju na slabost postojećeg obrazovnog sistema u smislu manjka prenosa potrebnih znanja vezanih za preduzetništvo na mlade, uz hronični nedostatak mogućnosti za njihovu praktičnu primjenu.

Loši uslovi za pokretanje biznisa u BiH dodatno obeshrabruju mlade u tom pogledu. Prema izvještaju “Doing Business” Svjetske banke, BiH je u 2012. godini bila rangirana kao 125. zemlja u svijetu po pogodnostima za poslovanje od ukupno 183 posmatrane svjetske ekonomije.

Što se tiče postojećih programa podrške samozapošljavanju u u Federaciji BiH i Republici Srpskoj, veomo mali broj ovih programa je fokusiran na mlade kao osnovnu ciljnu grupu. Za mlade preduzetnike ovo predstavlja značajnu otežavajuću okolnost zbog činjenice da se za dobijanje ograničenih finansijskih sredstva, ili drugih oblika pomoći, moraju takmičiti sa iskusnijim kandidatima.

Osnovne preporuke ovog istraživačkog rada su sljedeće:

  1. U obrazovnim sistemima FBiH i RS, posebno u osnovnom i srednjem obrazovanju, uvesti promjene koje će omogućiti mladima da na vrijeme razviju svoje preduzetničke vještine.
  2. Značajno pojednostavniti i pojeftiniti proces registacije svih pravnih oblika poslovne djelatnosti.
  3. Kroz inicijativu koja će koordinisati aktivnosti i odgovornosti domaćih institucija razviti nedostajuću sistemsku podršku novonastalim preduzećima pokrenutim od strane mladih preduzetnika neposredno nakon njihovog stupanja na tržište.
  4. Podržati razvoj mreže „poslovnih anđela“ kao jednog od uspješnih modela povezivanja novih poslovnih ideja sa investicionim kapitalom i stručnom podrškom.
  5. Kreirati finansijske mjere u javnom sektoru koje su direktno fokusirane na podršku mladim novoregistrovanim preduzetnicima.
  6. Osnažiti promovisanje pozitivnih primjera uspješnih mladih preduzetnika među mladima.