Projekti

Analiza utroška prikupljenih sredstava od vodnih naknada

Projekat „Analiza utroška prikupljenih sredstava od vodnih naknada“ realizovan je u saradnji sa MDP Inicijativama iz Doboja. Radi se o istraživanju koje je sprovedeno s ciljem da se analiziraju postojeći modeli utvrđivanja vodnih naknada u oba entiteta u Bosni i Hercegovini, način raspodjele i namjensko trošenje sredstava prikupljenih od vodnih naknada.

Projektnim aktivnostima željelo se doprinijeti stvaranju transparentne i odgovorne javne politike upravljanja vodama u Bosni i Hercegovini, posebno u segmentu javnog finansiranja i namjenskog utroška prikupljenih sredstava od vodnih naknada.

Projekat je podržan kroz Balkan Public Finance Monitoring Program koji finansira EU.